เขาครามเทรล 2019

เขาครามเทรล 2019 ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ทางทีมงานบานาน่าพลัสได้พานักวิ่งทุกท่านไปสัมผัสความสวยงามของพื้นที่เขาคราม จ.พัทลุง ซึ่งเป็นภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าเขา น้ำตก ลำธาร