ซุ้มทางเข้า (ARCHWAY)

ติดตั้ง : ซุ้มทางเข้าโครงทรัช งานเขาครามเทรล 2018

สถานที่ : พัทลุง

ติดตั้ง : ซุ้มทางเข้าโครงทรัช งานขนอมเทรล 2019

สถานที่ : ขนอม

ติดตั้ง : ซุ้มทางเข้าโครงทรัช งานลานสกามาราธอน 2019

สถานที่ : ลานสกา

ติดตั้ง : ซุ้มทางเข้าโครงทรัช งานเขาครามเทรล 2019

สถานที่ : พัทลุง