TRUSS ALUMINNUM (ทรัสอลูมิเนียม)

TRUSS ALUMINNUM (ทรัสอลูมิเนียม)
บริการให้เช่าซุ้มทางเข้า ในรูปแบบของโครงทรัสอลูมิเนียม ไม่เป็นสนิม
เพิ่มความโดดเด่นให้กับงาน ทรัส U คว่ำ โครงสร้างทางเข้า
หรือใช้เป็นจุดปล่อยตัวนักวิ่ง แข็งแรง มีหลายขนาด ใช้ได้ทั้ง In Door
และ Out Door เหมาะสำหรับงานอีเวนท์ทุกประเภท

โครงทรัส  ขนาด 1 เมตร

โครงทรัส ขนาด 2 เมตร

โครงทรัส ขนาด 3 เมตร
ทรัสสี่เหลี่ยมลูกเต๋า
ขนาด 30 x 30 เมตร